4 juni 2010, 18:50

Ryssland börjar stödja landsmän personligt

Ryssland börjar stödja landsmän personligt

  Moskva aktiverar sina kontakter med den ryskspråkiga diasporan i utlandet. Detta är kärnan i den nya lagen om statens politik gentemot landsmän i omvärlden, som antogs av statsduman efter första behandling. Dokumentet preciserar bland annat idén om "landsman i utlandet".

Ladda ner ljudfil

  Moskva aktiverar sina kontakter med den ryskspråkiga diasporan i utlandet. Detta är kärnan i den nya lagen om statens politik gentemot landsmän i omvärlden, som antogs av statsduman efter första behandling. Dokumentet preciserar bland annat idén om "landsman i utlandet". Begreppet "landsman" kan tolkas på olika sätt. Det inbegriper inte bara etniska ryssar, utan personer som av historiska,  kulturella, andliga och andra skäl är knutna till Ryssland och känner ett behov av att upprätthålla kontakter med sitt historiska fäderneland, menar parlamentarikern Aleksej Ostrovskij.

 

- Det har föreslagits att räkna företrädare för alla folk vilka traditionellt har bott på Rysslands territorium som landsmän. Lagförslaget upprättar även en ordning av registrering av landsmän i utlandet och utfärdande av speciella intyg. Humanitärt understöd och skydd av mänskliga rättigheter förblir grundvalen för Rysslands politik gentemot utlandsstationerade ryssar. Den ryska diasporan är en av världens största och beräknar kring 40 miljoner personer. De flesta av dem är bosatta i OSS, och ungefär 10 miljoner i resten av världen. Arbetet med landsmän bedrivs i en mängd riktningar, uppgav Rysslands vice utrikesminister Grigorij Karasin i sin presentation av lagförslaget.

 

- Alla våra utlandsbosatta landsmän åtnjuter Rysslands stöd och skydd. Det spelar en stor roll för oss hur de har det och var deras barn kommer att få utbildning. Det är vitalt att de känner sig säkra på sina barns och barnbarns framtid. Det är det som är målsättningen i det nya lagförslaget. Dokumentet förutser även en möjlighet för att understödja landsmän som från utlandet tänker flytta tillbaka till Ryssland.

 

För tillfället har över 20 000 ryska familjer, bosatta i utlandet, beslutat sig för att återvända till hemlandet. Under loppet av tre månader kommer de att få ryskt medborgarskap enligt förenklade procedurer.

 

I det stora hela kan man konstatera att det nya lagförslaget är ett slags politiskt uttalande, som enligt statsdumans vice ordförande Oleg Morozov vittnar om att samverkan med den ryska diasporan förblir en av prioriteterna för Rysslands statspolitik.  

  •  
    dela via