21 oktober 2010, 17:24

USA tar upp en fråga om militär närvaro i Arktis

 USA tar upp en fråga om militär närvaro i Arktis

Amerikanska fartyg ska vara redo till patrulleringen i Norra ishavet. Den amerikanska militära närvaron i regionen behövs på grund av destabiliseringshotet, tycker den amerikanske amiralen Roughead. Stater kommer att kämpa för inflytandet samt Arktisresurserna.

Amerikanska fartyg ska vara redo till patrulleringen i Norra ishavet. Den amerikanska militära närvaron i regionen behövs på grund av destabiliseringshotet, tycker den amerikanske amiralen Roughead. Stater kommer att kämpa för inflytandet samt Arktisresurserna. Isen i den femte oceanen håller på att smälta, och USA ska nu vara i stånd till att snabbt reagera på alla faror.

För den här uppgiftens lösning bildas en särskild bas. Amiral Roughead uppgav att landet tänker bygga tio fartyg om året. Till 2024 får USA 340 fartyg. Den ryske experten för energisäkerhet Konstantin Simonov kommenterade i en intervju med Rysslands röst:

- USA strävar efter regionens militarisering. Det var inte för första gången att Amerika försöker att stärka sin militära närvaro i Arktis. Man håller på att liksom Kanada skapa ett radarnät.

Farhågor på grund av destabiliseringen i Arktis som den amerikanske amiralen talar om är konstiga, tycker experter. Snarast är det bara ett försök att kämpa för inflytandet i regionen. Norra ishavet är jordens sista del, som nästan är orörd, medan dess resurser är stora. I tävlingen om Arktisrikedomar deltar förmodligen inte bara Arktisstaterna, utan också andra länder, som egentligen inte har med Arktis att göra.

Amerikanska experter påstår nu att Arktisregionen är utsiktslös ekonomiskt sett. Gasutvinningen i Arktis är väldigt komplicerad och dyr, det vill säga olönsam. Dock är målet med sådana påståenden snarast att avleda konkurrenters uppmärksamhet.

Liknande argument har redan uttalats för tio år sedan i diskussionerna om olje- och gasfyndigheter i Östsibiriens avlägsna delar samt Orinocos floddelta. För närvarande har man redan börjat använda de här fyndigheterna, vilket ger stora vinster.

  •  
    dela via